شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر فعال در صنعت فیلم‌های پلیمری و بسته‌بندی منعطف
داستان شرکت دانش‌بنیان کاریا پلیمر از سال 1384 آغاز شد؛ جایی که تولید محصولات کاربردی در صنعت پلیمر کشور به سادگی امروز نبود و این مساله برای ما تبدیل به انگیزه‌‌ای شد تا با ارائه‌ی راهکارهای عملی خود بر مبنای دانش به بازار داخلی ورود کنیم.
همکاری همدلانه همه افراد، بهبود مستمر از طریق جلسات هم اندیشی، شایسته سالاری بدون توجه به جنسیت و عاملیت کلیه افراد با ارزش‌های مورد قبول همه ذی‌نفعان است.
خلق سازمان یادگیرنده و پیشرو در ارائه راهکارهای نوین به نیازهای مشتریان چشم انداز روشنی به سوی آینده برای ما ایجاد کرده است. رسالت ما خلق ارزش پایدار برای ذی‌نفعان است و این امر توانسته کاریا پلیمر را به تولیدکننده‌ای پیشرو در بازار داخلی و تامین کننده‌ای قوی در بازار جهانی تبدیل کند.
کاریاپلیمر بزرگترین و معتبرترین شرکت‌ در تولید فیلم‌های آج‌دار رهایشی و کیسه نقطه ذوب پایین
شرکت دانش‌بنیان کاریا پلیمر با ارائه راهکارهای نوین خود به رفع نیازهای پرچالش مشتریان می‌پردازد؛ ما با افتخار یکی از بزرگترین و معتبرترین تامین‌کنندگان فیلم‌های آج‌دار رهایشی و کیسه نقطه ذوب پایین در صنعت تایر و لاستیک منطقه هستیم؛ علاوه بر این با تولید کیسه تازه نگهدارنده در صنعت کشاورزی ورود کرده‌ایم و نقش موثر خود را در صادرات کشور ایفا نمودیم. با توسعه کیسه‌های اسپتیک و وکیوم کانال‌دار صنعت غذایی کشور را پوشش دادیم و در نهایت می‌توانیم کیسه ذخیره ماسک اکسیژن را یکی از بدیع‌ترین محصولات کاریا پلیمر در صنعت پزشکی بدانیم.