شرکت کاریا پلیمر ، فعال در صنعت فیلم‌های پلیمری و بسته‌بندی منعطف، در سال 1384 تاسیس شده است. نوآوری بر اساس منابع انسانی خلاق ، باعث ارائه محصولات جدید با کیفیت جهانی در این صنعت شده است. خلق سازمان یاد گیرنده در صنعت بسته بندی منعطف و پیشرو در ارائه راهکارهای نوین به نیازهای پر چالش مشتریان، چشم انداز روشنی به سوی آینده ایجاد کرده است . karyapolymer این شرکت در حال حاضر، به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌ها در تولید فیلم‌های اجدار رهایشی و کیسه نقطه ذوب پایین شناخته شده در صنعت تایر و لاستیک در منطقه است. از طرفی مجصولات جدید شرکت در صنایع کشاورزی ( کیسه تازه نگهدار) غذایی (کیسه اسپتیک) و پزشکی ( کیسه ذخیره ماسک اکسیژن) هم از جمله محصولات بدیع این شرکت است. karyapolymer همکاری همدلانه همه افراد، بهبود مستمر از طریق جلسات هم اندیشی، شایسته سالاری بدون توجه به جنسیت و عاملیت کلیه افراد از ارزش‌های مورد قبول همه ذی‌نفعان است. باور به فرآیند بهبود مستمر و خلق ارزش‌های پایدار برای ذی‌نفعان بر اساس باور به ارزش‌های فوق میسر گردیده است .