شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر، فعال در صنعت فیلم‌های پلیمری و بسته‌بندی منعطف، در سال 1384 تاسیس شده است. نوآوری بر اساس منابع انسانی خلاق، باعث ارائه محصولات جدید با کیفیت جهانی در این صنعت شده است. خلق سازمان یاد گیرنده در صنعت بسته‌بندی منعطف و پیشرو در ارائه راهکارهای نوین به نیازهای پر چالش مشتریان، چشم انداز روشنی به سوی آینده ایجاد کرده است. karyapolymer این شرکت در حال حاضر، به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌ها در تولید فیلم‌های آجدار رهایشی و کیسه نقطه ذوب پایین شناخته شده در صنعت تایر و لاستیک در منطقه است. از طرفی محصولات جدید شرکت در صنایع کشاورزی (کیسه تازه نگهدار)، غذایی (کیسه اسپتیک) و پزشکی (کیسه ذخیره ماسک اکسیژن) هم از جمله محصولات بدیع این شرکت است. karyapolymer همکاری همدلانه همه افراد، بهبود مستمر از طریق جلسات هم اندیشی، شایسته سالاری بدون توجه به جنسیت و عاملیت کلیه افراد از ارزش‌های مورد قبول همه ذی‌نفعان است. باور به فرآیند بهبود مستمر و خلق ارزش‌های پایدار برای ذی‌نفعان بر اساس باور به ارزش‌های فوق میسر گردیده است.