شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر میزبان شما در بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی می باشد.
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران
سالن خلیج فارس- طبقه دوم- غرفه 36
زمان 8-11 آذر ماه 1398