نوشته‌ها

rubber compounding

کامپاندینگ لاستیک

کامپاند لاستیک برای جلوگیری از ایجاد چسبندگی در صنعت تایر و لاستیک‌سازی انجام شده که به طبع آن از فیلم‌های جداکننده استفاده می‌کنند.

شرکت دانش بنیان کاریاپلیمر

اخبار | شرکت دانش بنیان کاریاپلیمر
,

سومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تأمین صنایع لاستیک

سومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تأمین صنایع لاستیک