نوشته‌ها

کیسه تازه نگهدار کاریاپک

نقش کیسه‌ تازه نگهدارنده کاریا پک در صادرات چیست؟ این کیسه‌ها به شرطی کارا هستند که مراحل پرورش محصولات زراعی به درستی انجام شده باشد.