نوشته‌ها

rubber compounding

کامپاندینگ لاستیک

کامپاند لاستیک برای جلوگیری از ایجاد چسبندگی در صنعت تایر و لاستیک‌سازی انجام شده که به طبع آن از فیلم‌های جداکننده استفاده می‌کنند.