rubber compounding

کامپاندینگ لاستیک

کامپاند لاستیک برای جلوگیری از ایجاد چسبندگی در صنعت تایر و لاستیک‌سازی انجام شده که به طبع آن از فیلم‌های جداکننده استفاده می‌کنند.
تتراپکتتراپک
کیسه اسپتیک چیست؟
کیسه وکیوم چیست؟
Low Melt Bag

کیسه نقطه ذوب پایین چیست؟

کیسه نقطه ذوب پایین که به عنوان کیسه های  EVA (اتیلن وینیل استات) نیز شناخته می شود،  برای کمک به فرآیند آمیزه سازی لاستیک ها طراحی می شود.