نمایشگاه تایر Hannover

شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر میزبان شما در نمایشگاه تایر Hannover در کشور آلمان می باشد .
کیسه تازه نگهدارنده

کیسه تازه نگهدار

یکی از بهترین روش ها جهت تازه نگهداشت (Keep Fresh) صیفی و سبزیجات استفاده از کیسه‌های پلیمری بر پایه پلی الفین می‌باشد