کیسه وکیوم کاریا پک

نمایشگاه تایر Hannover

شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر میزبان شما در نمایشگاه تایر Hannover در کشور آلمان می باشد .