یکی از بهترین روش ها جهت تازه نگهداشت (Keep Fresh) صیفی و سبزیجات استفاده از کیسه‌های پلیمری بر پایه پلی الفین می‌باشد. سابقه تولید این کیسه‌ها در دنیا به حدود یک دهه می‌رسد و نقش مهمی در افزایش زمان تازگی سبزی و صیفی جات داشته اند به گو نه‌ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده، امکان پذیر شده است.
واحد توسعه و تحقیق کاریا پلیمر پس از دو سال کار آزمایشگاهی ، موفق به تولید کیسه های تاز ه نگهدار برای خیار، گوجه، کرفس …. شده است . کیسه‌های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری صیفی و سبزیجات را افزایش می‌دهد. این محصول با ویژگی‌های خاص خود کمک  قابل توجهی به  تازه و سالم نگه داشتن سبزی‌جات در مسیر صادرات  خواهد داشت.

ویژگی‌های کیسه تازه نگه دار :
افزایش زمان ماندگاری تا سه برابر
حفظ تازگی، رنگ و طعم میوه و سبزیجات
کنترل اکسیژن و رطوبت مورد نیاز در بسته بندی
کاهش میزان از دست رفتن آب میان بافتی محصولات
جلوگیری از رشد باکتری و کپک