شرکت کاریا پلیمر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی و صنایع وابسته و تکنولوژی های بسته بندی میزبان شما عزیزان خواهد بود.
زمان: 29 آبان الی 1 آذر ماه سال 1397
مکان بازدید: تفلیس، گرجستان