شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر میزبان شما در نمایشگاه تایر Hannover در کشور آلمان می باشد . 
مکان : سالن 20 غرفه C507 
زمان : 25 الی 27 فوریه