بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

نخستین نمایشگاه بین‌المللی زنجیره تامین صنایع لاستیک

دومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تامین صنایع لاستیک

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته

تولید فیلم‌های ضد مه در شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر

بیست و ششمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

سومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تأمین صنایع لاستیک

شرکت دانش بنیان کاریا پلیمر میزبان شما در نمایشگاه تایر Hannover در کشور آلمان می باشد .

کیسه تازه نگهدارنده

یکی از بهترین روش ها جهت تازه نگهداشت (Keep Fresh) صیفی و سبزیجات استفاده از کیسه‌های پلیمری بر پایه پلی الفین می‌باشد

تیم تحقیق و توسعه کاریاپلیمر، جهت افزایش کیفیت کیسه های تازه نگدار، در حال بررسی محصول خیار و….