تیم تحقیق و توسعه کاریاپلیمر، جهت افزایش کیفیت کیسه‌های تازه نگهدار در حال بررسی محصول خیار و شرایط مختلف نگهداری برای افزایش زمان ماندگاری آن است.

این کیسه‌های پلیمری بر پایه پلی الفین می‌باشند. سابقه تولید این کیسه‌ها در دنیا به حدود یک دهه می‌رسد و نقش مهمی در افزایش زمان ماندگاری سبزی و صیفی‌جات داشته‌اند به گونه‌ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده امکان پذیر شده است.

کیسه‌های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته‌بندی، مدت زمان نگهداری صیفی جات را افزایش می‌دهند و نقش مهمی در نگهداری محصولات صادراتی دارند.