تیم تحقیق و توسعه کاریاپلیمر، جهت افزایش کیفیت کیسه های تازه نگدار، در حال بررسی محصول خیار و شرایط  مختلف نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری است
این کیسه های پلیمری بر پایه پلی الفین می باشند. سابقه تولید این کیسه ها در دنیا یه حدود یک دهه می رسد و نقش مهمی در افزایش زمان ماندگاری سبزی و صیفی جات داشته اند به گونه ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده، امکان پذیر شده است.
کیسه های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری صیفی جات را افزایش می دهند و نقش مهمی در نگهداری مصولات در مسیر صادرات دارند.
 

مشاهده بیشتر
اخبار کاریا پلیمر

کیسه تازه نگهدار

بسته بندی های تازه نگهدار کاریاپلیمر زمان ماندگاری میوه ها و سبزیجات را افزایش می دهد و برای هر محصول متناسب با نیاز آن بطور جداگانه طراحی و تولید می شود.
 این بسته بندی با کنترل عبورپذیری گازها و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری محصولات تازه را افزایش می دهد.

ویژگی ها

  • افزایش ماندگاری میوه و سبزی تا سه برابر
  • حفظ تازگی، رنگ و طعم میوه‎ ها و سبزیجات
  • کنترل سرعت تنفس و به تعویق انداختن پیر شدن میوه‎ ها و سبزیجات
  • طراحی هوشمندانه برای کنترل عبور پذیری اکسیژن
  • حذف گاز‎های کاهش دهنده ماندگاری میوه‎ ها و سبزیجات
  • کاهش میزان از دست رفتن آب میان بافتی محصولات
  • جلوگیری از رشد باکتری و کپک