تیم تحقیق و توسعه کاریاپلیمر، جهت افزایش کیفیت کیسه های تازه نگدار، در حال بررسی محصول خیار و شرایط  مختلف نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری است
این کیسه های پلیمری بر پایه پلی الفین می باشند. سابقه تولید این کیسه ها در دنیا یه حدود یک دهه می رسد و نقش مهمی در افزایش زمان ماندگاری سبزی و صیفی جات داشته اند به گونه ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده، امکان پذیر شده است.
کیسه های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری صیفی جات را افزایش می دهند و نقش مهمی در نگهداری مصولات در مسیر صادرات دارند.
 

مشاهده بیشتر
اخبار کاریا پلیمر

بسته‌بندی‌های ضد شبنم

" مه گرفتگی" پدیده‌‌ای است که به صورت متداول در بسته‌بندی مواد غذایی، به ویژه مواد غذایی تازه از قبیل میوه‌هاو سبزیجات و سالادها مشاهده می‌شود. این پدیده نتیجه تراکم قطرات آب حاصل از میعان بخارات در دمای کم‌تر از نقطه شبنم هوای موجود در بسته‌بندی، می‌باشد
میزان این پدیده به دمای محیط، دمای فیلم پلیمری و نیز رطوبت نسبی هوای محصور شده بستگی دارد.
قطرات آب به وجود آمده در لایه داخلی بسته‌بندی‌های مواد غذایی، علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن شفافیت بسته‌‌بندی و کاهش دید محتویات داخل آن می‌شود، اثرات مخربی نیز در کیفیت غذا دارد.

مزایای بسته‌بندی‌های ضد شبنم :
 افزایش زیبایی ظاهری و شفافیت بسته بندی مواد غذایی
 حفظ کیفیت مواد غذایی برای مدت طولانی