تیم تحقیق و توسعه کاریاپلیمر، جهت افزایش کیفیت کیسه های تازه نگدار، در حال بررسی محصول خیار و شرایط  مختلف نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری است
این کیسه های پلیمری بر پایه پلی الفین می باشند. سابقه تولید این کیسه ها در دنیا یه حدود یک دهه می رسد و نقش مهمی در افزایش زمان ماندگاری سبزی و صیفی جات داشته اند به گونه ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده، امکان پذیر شده است.
کیسه های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری صیفی جات را افزایش می دهند و نقش مهمی در نگهداری مصولات در مسیر صادرات دارند.
 

مشاهده بیشتر
اخبار کاریا پلیمر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته

خلاصه:

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی و صنایع وابسته و تکنولوژی های بسته بندی گرجستان

30آبان1397

شرکت کاریا پلیمر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و کشاورزی و صنایع وابسته و تکنولوژی های بسته بندی میزبان شما عزیزان خواهد بود.
زمان: 29 آبان الی 1 آذر ماه سال 1397
مکان بازدید: تفلیس، گرجستان