تیم تحقیق و توسعه کاریاپلیمر، جهت افزایش کیفیت کیسه های تازه نگدار، در حال بررسی محصول خیار و شرایط  مختلف نگهداری جهت افزایش زمان ماندگاری است
این کیسه های پلیمری بر پایه پلی الفین می باشند. سابقه تولید این کیسه ها در دنیا یه حدود یک دهه می رسد و نقش مهمی در افزایش زمان ماندگاری سبزی و صیفی جات داشته اند به گونه ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده، امکان پذیر شده است.
کیسه های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری صیفی جات را افزایش می دهند و نقش مهمی در نگهداری مصولات در مسیر صادرات دارند.
 

مشاهده بیشتر
اخبار کاریا پلیمر

کیسه تازه نگهدار

خلاصه:

این محصول جهت حفظ تازگی میوه و سبزی در طولانی مدت بکار گرفته می شود.

1شهریور1399

یکی از بهترین روش ها جهت تازه نگهداشت (Keep Fresh) صیفی و سبزیجات استفاده از کیسه‌های پلیمری بر پایه پلی الفین می‌باشد. سابقه تولید این کیسه‌ها در دنیا به حدود یک دهه می‌رسد و نقش مهمی در افزایش زمان تازگی سبزی و صیفی جات داشته اند به گو نه‌ای که صادرات این محصولات که در گذشته غیر ممکن بوده، امکان پذیر شده است.
واحد توسعه و تحقیق کاریا پلیمر پس از دو سال کار آزمایشگاهی ، موفق به تولید کیسه های تاز ه نگهدار برای خیار، گوجه، کرفس .... شده است . کیسه‌های تازه نگهدار کاریا پلیمر با کنترل و حفظ تعادل در میزان اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت داخل بسته بندی، مدت زمان نگهداری صیفی و سبزیجات را افزایش می‌دهد. این محصول با ویژگی‌های خاص خود کمک  قابل توجهی به  تازه و سالم نگه داشتن سبزی‌جات در مسیر صادرات  خواهد داشت.

ویژگی‌های کیسه تازه نگه دار :
افزایش زمان ماندگاری تا سه برابر
حفظ تازگی، رنگ و طعم میوه و سبزیجات
کنترل اکسیژن و رطوبت مورد نیاز در بسته بندی
کاهش میزان از دست رفتن آب میان بافتی محصولات
جلوگیری از رشد باکتری و کپک